LZS Sokół Strzelno

Kategoria: Strzelno

23 mar, 2008

Ochotnicza Straż Pożarna

Dodany przez: dabi w: Strzelno

p5061955.jpgRuch przeciwpożarowy w Strzelnie datuje się od 1883 roku. Bezpośrednią przyczyną jego zaistnienia był pożar sześciu gospodarstw w roku 1882. Pierwszą obronę przed pożarami nazwano ?Pflichtfeurrwehr? (wieś była pod zaborem pruskim). Po pięciu latach zakupiono dla wsi za 120 talarów sikawkę ręczną na czterech kołach na zaprzęg dwóch koni. Umieszczono ją w wozowni późniejszego sołtysa Andrzeja Białk. Pierwszym ogniomistrzem został Jan Kopke – kowal. W roku 1901 wybudowano pierwsze pomieszczenie na sprzęt pożarniczy.

Autor: Brunon Ceszke

Przeczytaj całość »

22 mar, 2008

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Dodany przez: dabi w: Strzelno

Autor: Brunon Ceszke

Początki zrzeszeniowego ruchu kaszubskiego w Strzelnie sięgają pierwszych lat 80 tych. Wówczas, w ramach szerokiej współpracy kulturalnej ówczesnego Klubu Rolnika z różnymi środowiskami na terenie Ziemi Puckiej, tutejsi działacze kultury nawiązali kontakty z członkami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Pucku.

Biorąc pod uwagę, iż regionalizm i kultywowanie tradycji, zawsze było jednym z czołowych kierunków działania miejscowej placówki, pięć osób ze Strzelna wstąpiło w szeregi puckiego Oddziału.

Strzelno, to jednak miejscowość, która ma swoje ambicje. W miarę możliwości zmierza do pewnej odrębności, która nadaje jej cechy swoistej tożsamości. Takie przesłanie towarzyszyło m.in. autorowi niniejszej pracy, który był inicjatorem powołania w Strzelnie Klubu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (który był by jednak w strukturze Oddziału w Pucku).

Przeczytaj całość »

Komentowanie nie jest możliwe

20 mar, 2008

Koło Gospodyń Wiejskich

Dodany przez: dabi w: Strzelno

Autor: Brunon Ceszke

Koła Gospodyń Wiejskich działają w oparciu o statut Kółek Rolniczych, są ich autonomicznym ogniwem. Według wzorcowego regulaminu Centralnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych (wrzesień 1981), głównym celem tej organizacji jest: ?obrona praw i reprezentowanie interesów kobiet wiejskich i ich rodzin; podejmowanie działań na rzecz : poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich (…); prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi?.

Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelnie zostało powołane w roku 1958 z inicjatywy Doroty Dettlaff z Łebcza – działaczki Powiatowego Zarządu Gospodyń Wiejskich. Biorąc pod uwagę społecznikowską tradycję tutejszych kobiet, które zostały wychowane jeszcze w okresie przedwojennym przez ks.A.Kręckiego, inicjatywa wyżej wymienionej trafiła na podatny grunt.

Przeczytaj całość »

Komentowanie nie jest możliwe

18 mar, 2008

Historia wsi Strzelno

Dodany przez: dabi w: Strzelno

000_0834.JPGAutor: Brunon Ceszke

Strzelno jest dużą kaszubską wsią położoną około 6 km na południe od Jastrzębiej Góry, na zachodnim skraju Kępy Swarzewskiej, przy drodze Puck – Jastrzębia Góra – Karwia. Pierwsza udokumentowana wzmianka o istnieniu wsi Strzelno pochodzi z roku 1340. Wówczas wytyczono granice dla wsi. Obszar wynosił 31 włók. Z tego obszaru dla sołtysa wytyczono 3 włóki, a dla kościoła 2 włóki. 17 marca 1373 roku kontur gdański Walporth von Basseinhein nadał wsi prawa chełmińskie. W roku 1552 mieszkańcy wsi udali się króla polskiego Zygmunta Starego ze skargą na starostę puckiego puckiego o nadmierne obciążenie ich podatkami i daninami. Król przychylił się do ich prośby. Podczas wojny szwedzkiej w 1668 roku Strzelno zostało spalone, a z pożogi ocalały jedynie dwa gospodarstwa. Szwedzi powiesili wówczas 15 mężczyzn i 15 kobiet. W latach 1810-11 w Strzelnie koszarowały wojska francuskie (napoleońskie), będące w przemarszu na podbój Rosji. Z kolei w roku 1831 we wsi przebywały wojska polskie, uczestnicy Powstania Listopadowego.

Przeczytaj całość »

Komentowanie nie jest możliwe

15 mar, 2008

Zarząd

Dodany przez: dabi w: Zarząd

Leszek Pieńczyn -p.o. Przewodniczący
Brunon Ceszke – Sekretarz
Piotr Stodolny- Gospodarz

Florian Rambiert- Skarbnik
Daniel Dettlaff – Członek
Krystyna Orzeł – Członek

Komentowanie nie jest możliwe