LZS Sokół Strzelno

Strzelno

[mappress]

Autor: Brunon Ceszke

Strzelno jest dużą kaszubską wsią położoną około 6 km na południe od Jastrzębiej Góry, na zachodnim skraju Kępy Swarzewskiej, przy drodze Puck – Jastrzębia Góra – Karwia. Pierwsza udokumentowana wzmianka o istnieniu wsi Strzelno pochodzi z roku 1340. Wówczas wytyczono granice dla wsi. Obszar wynosił 31 włók. Z tego obszaru dla sołtysa wytyczono 3 włóki, a dla kościoła 2 włóki. 17 marca 1373 roku kontur gdański Walporth von Basseinhein nadał wsi prawa chełmińskie. W roku 1552 mieszkańcy wsi udali się króla polskiego Zygmunta Starego ze skargą na starostę puckiego puckiego o nadmierne obciążenie ich podatkami i daninami. Król przychylił się do ich prośby. Podczas wojny szwedzkiej w 1668 roku Strzelno zostało spalone, a z pożogi ocalały jedynie dwa gospodarstwa. Szwedzi powiesili wówczas 15 mężczyzn i 15 kobiet. W latach 1810-11 w Strzelnie koszarowały wojska francuskie (napoleońskie), będące w przemarszu na podbój Rosji. Z kolei w roku 1831 we wsi przebywały wojska polskie, uczestnicy Powstania Listopadowego.

Do roku 1840 wieś Strzelno zamieszkiwali sami Kaszubi. W tym okresie przybył tu niejaki Michaelson, wyznania mojżeszowego. Po kilkunastu latach wyemigrował do Ameryki. Nie mniej w roku 1852 urodził się w Strzelnie Albert Abraham Michaelson, późniejszy wielki uczony amerykański. Skonstruował on interferometr, do pomiaru światła. W roku 1907 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. W roku 1856 osiedlił się tu pierwszy Niemiec o nazwisku Sur Herman. Strzelno posiada zabytkowy kościół. W 1376 r. istniał tutaj kościół drewniany. Jego odbudowa nastąpiła w roku 1686, a przebudowa z drewnianego na murowany, na styl gotycki w latach 1830-31. Wówczas kościół pokryto gontami, a nakrycie blaszane posiadał od 1890 r. W 1800 r. przeniesiono do Strzelna z katedry oliwskiej ołtarz późnorenesansowy z I połowy XVII wieku. W kościele od najdawniejszych lat znajdują się zabytki takie jak: krucyfiks (poł. XVII w.), ambona klasycystyczna z postaciami czterech ewangelistów ( poł. XIX w.).

W latach 1882 i 1928 Strzelno nawiedziły ogromne pożary. Ich wynikiem było powołanie w roku 1883 zorganizowanego ruchu pożarniczego pożarniczego, a w 1933 r. Ochotniczej Straży Pożarnej. Już w latach 1920-39 wieś Strzelno uchodziła za prężny ośrodek życia społeczno-kulturalnego. Istniał tutaj między innymi: chór, teatr, orkiestra dęta. W ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży organizowano kursy: haftu kaszubskiego, trykotarstwa, gotowania. Kursy i wystawy rolnicze. Animatorem tych poczynań był głównie ks. Anastazy Kręcki, (proboszcz 1927-39). W roku 1939 zamordowany w Piaśnicy. Dzięki Jego staraniom w roku 1934 zbudowano Dom Parafialny. Dziś znajduje się tutaj Wiejski Dom Kultury nadany Jego Imieniem, wraz z piękną salą i sceną oraz Izbą Pamięci.

Życie społeczno-kulturalne Strzelna nic nie straciło ze swego blasku w całym okresie powojennym. Orkiestra dęta, zespoły muzyczne, chóry, zespoły pieśni i tańca – niezliczona ilość imprez kulturalno-sportowych jest tego najlepszym dowodem. Wizytówką Strzelna jest świętojański stary obrzęd kaszubski ścinanie kani. Po raz pierwszy wystawiano go tutaj w roku 1898. Do dziś jest główną atrakcją dla turystów przebywających nad morzem na puckiej ziemi. Chlubą Strzelna jest również kaszubski teatr w wykonaniu dorosłych mieszkańców wsi.

[slideshow id=3]

Zdjęcia dostępne także w galerii.