LZS Sokół Strzelno

Tag: ‘kucharki

20 mar, 2008

Koło Gospodyń Wiejskich

Dodany przez: dabi w: Strzelno

Autor: Brunon Ceszke

Koła Gospodyń Wiejskich działają w oparciu o statut Kółek Rolniczych, są ich autonomicznym ogniwem. Według wzorcowego regulaminu Centralnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych (wrzesień 1981), głównym celem tej organizacji jest: ?obrona praw i reprezentowanie interesów kobiet wiejskich i ich rodzin; podejmowanie działań na rzecz : poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich (…); prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi?.

Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelnie zostało powołane w roku 1958 z inicjatywy Doroty Dettlaff z Łebcza – działaczki Powiatowego Zarządu Gospodyń Wiejskich. Biorąc pod uwagę społecznikowską tradycję tutejszych kobiet, które zostały wychowane jeszcze w okresie przedwojennym przez ks.A.Kręckiego, inicjatywa wyżej wymienionej trafiła na podatny grunt.

Przeczytaj całość »

Komentowanie nie jest możliwe