LZS Sokół Strzelno

Tag: ‘liga gminna

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck już od kilku lat prowadzi sportowe współzawodnictwo poszczególnych sołectw na terenie Gminy Puck w postaci Sportowej Ligi Gminy Puck..
Na 2011 rok regulamin Ligi przewiduje 19 imprez sportowych. Poszczególne sołectwa punktowane są za udział oraz osiągane wyniki sportowe w zawodach objętych Ligą.

Przeczytaj całość »

Komentowanie nie jest możliwe